Avís legal

De conformitat amb allò què s’estableix a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), seguidament es facilita la informació general d’aquest lloc web.
TITULARITAT DE LA WEB
El titular d’aquesta pàgina web és la societat DERONIK 65 S.L, amb CIF B55343610, i domicili social a C/ Nou 14 entresòl 1ª de Girona (17001), e-mail rocadesoi@rocadesoi.cat
CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de l’usuari i suposa acceptar, sense cap reserva, les condicions i termes d’ús continguts en aquesta, així com conèixer les advertències legals. L’usuari es compromet a fer un bon ús de la web i dels seus continguts i serveis i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-les per a activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, l’ordre públic, i els drets o interessos de tercers.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, pertanyen al Responsable, i estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La reproducció total o parcial del material publicat en aquesta web no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense l’autorització escrita del Responsable.
Tots els productes i serveis que no són propietat del Responsable són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals pel Responsable.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
La pàgina web pot incloure enllaços (links) a llocs web de tercers. En cap cas el Responsable no pot ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web perquè no exerceix cap control. Es recomana la lectura de les condicions d’ús, privacitat i tractament de les dades personals d’aquests llocs de tercers.
Tampoc es pot responsabilitzar pels danys i perjudicis de qualsevol classe per errors o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del lloc web, ni garantir l’absència de virus o altres elements que poguéssim produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari
El Responsable no pot assumir cap responsabilitat per l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que apareix en la pàgina web.
ÚS DE “COOKIES”
Aquest lloc web pot utilitzar “cookies” tècniques i en tot cas tenen caràcter temporal.
LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB
RGPD-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.
LOPD-Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD.
LSSI-Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de qüestions o conflictes relacionades amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en aquesta, serà d’aplicació la Legislació espanyola i Europea vigent, sotmetent-se expressament les parts, independentment del seu fur si el tinguessin als Jutjats i Tribunals de Girona.